Uutiset

Sentica Partnersin uusi buyout‐rahasto kokosi 50 miljoonaa euroa

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin uusi rahasto keräsi ensimmäiseen sulkemiseensa mennessä 50 miljoonaa euroa Suomen johtavilta institutionaalisilta sijoittajilta. Suurimmat sijoitussitoumukset Sentica Buyout III ‐rahastoon tekivät Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera, jotka ovat pääsijoittajina myös Sentican aiemmissa buyout‐rahastoissa. Uusi rahasto kasvattaa tässä vaiheessa Sentican hallinnoimien varojen määrän 210 miljoonaan euroon.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote Sentica Buyout III 26.11.2008

Sentica Partners ostaa sairaankuljetus-liiketoiminnan Nurmiselta

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto ostaa Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n (HES) Nurminen Logistics Oyj:ltä. Yhtiön vähemmistöomistajiksi tulevat myös yrityksen avainhenkilöt ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Omistajanvaihdoksen myötä yritys pyrkii kasvattamaan toimintaansa ja vahvistamaan asemaansa alan johtavana toimijana Suomessa. Meneillään oleva ensihoito‐ ja sairaankuljetusalan rakennemuutos tarjoaa lupaavat tulevaisuudennäkymät isommille toimijoille. Osakekannan kauppahinta on 7,8 miljoonaa euroa.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote HES 10.10.2008

Sentica Partners yhdistää DWT Engineeringin ja Cavian liiketoiminnat

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut laitilalaisen DWT Engineeringin koko osakekannan Markku Sihvoselta ja Timo Kivimäeltä. DWT Engineering on erikoistunut lietteen käsittelyyn ja saavuttanut yli 20‐vuotisen historiansa aikana vahvan aseman kansainvälisillä markkinoilla. Sentica‐perheeseen kuuluva Cavia on kehittänyt ultraäänitekniikkaan perustuvan tehokkaan menetelmän, jolla kiihdytetään lietteen mädätystä. DWT:n ja Cavian yhdistetyllä osaamisella pystytään pienentämään jätevesilaitosten ympäristökuormitusta ja tehostamaan bioenergian tuotantoa.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote DWT 1.10.2008

Pääomasijoittaja Sentica Partnersille enemmistöosuus Miratelista

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut kolmelta yksityissijoittajalta 52 prosenttia Miratel Oy:stä, joka on erikoistunut IP‐pohjaisiin hoitajakutsujärjestelmiin. Toimiva johto jatkaa yrityksen osakkaina omistaen loput 48 prosenttia osakkeista. Miratelilla on noin 30 vuoden kokemus alan järjestelmistä ja erittäin vahva markkina‐asema julkisessa terveydenhuollossa. Omistusjärjestelyn myötä yritys tavoittelee mm. palveluvalikoiman vahvistamista ja kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote Miratel 4.8.2008

Sentica Partners ostaa Arme Oy:n

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto ostaa Arme Oy:n osakekannan Panostaja Oy:ltä ja muilta vähemmistöosakkailta. Yrityksen toimitusjohtaja Jukka Pyykönen jatkaa merkittävänä omistajana säilyttäen noin 20 prosentin osuuden yrityksestä. Teolliseen eristämiseen erikoistunut Arme tähtää uudella omistuspohjalla kasvuun sekä palveluvalikoimaansa laajentamalla että yritysostoin. Velaton kauppahinta on 25,5 MEUR.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote Arme Oy 3.7.2008

Sentica Partners myi nopeasti kasvavan Openbitin Tanlalle

Pääomasijoittaja Sentican Partnersin hallinnoimat rahastot, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Forssan Seudun Puhelin Oy ja Innofinance Oy myyvät enemmistö-osuutensa Openbit Oy:stä intialaiselle Tanla Solutions Ltd:lle. Openbit on kasvanut erittäin voimakkaasti viime vuosina ja on nyt maailman johtava matkapuhelinten lisenssinhallinta- ja maksujärjestelmäosaaja. Kauppa antaa suomalaissijoittajille hyvän tuoton ja Openbitille laajemmat resurssit ja jakelukanavat osana maailmanlaajuisesti toimivaa telekommunikaatioalan ohjelmisto- ja palveluntarjoajaa.

Sentica Partnersin hallinnoimat rahastot myyvät yhdessä muiden sijoittajien kanssa 85 prosentin osuutensa Openbit Oy:stä Tanlalle. Kaupassa yhtiön arvo oli 12 MEUR. Tanla aikoo ostaa loput 15 prosenttia yrityksen toimivalta johdolta seuraavien kahden vuoden aikana. Openbit täydentää Tanlan ohjelmisto- ja palvelutarjontaa mobiilimaksamisen alueella ja vahvistaa yrityksen maantieteellistä läsnäoloa globaaleilla markkinoilla.

Openbit kehittää lisenssinhallinta- ja maksujärjestemiä älypuhelimiin. Sen asiakkaita ovat mobiilialan johtavat valmistajat, operaattorit ja sovelluskehittäjät. Yrityksen toiminnan ydin on lisenssienhallintaliiketoiminta, joka perustuu sen kehittämään License Manager - ohjelmistoon. Laskutusmalli toimii jo eri puolilla maailmaa 90 matkapuhelinoperaattorin verkossa ja kaikilla tärkeimmillä luottokorteilla.

Sentica Partners tuli sijoittajana mukaan tamperelaiseen Openbitiin jo yrityksen siemenvaiheessa vuonna 2002. Vuosien mittaan pääomasijoittaja on kasvattanut sijoitustaan yrityksessä. ”Openbitin toiminta perustuu erittäin vahvaan tekniseen osaamiseen ja näkemykseen. Nyt kun markkinat ovat auenneet erilaisten älypuhelinsovellusten jakeluun ja maksamiseen suunnitelluille ratkaisuille, on yritykselle otollinen aika siirtyä osaksi isompaa kokonaisuutta. Tanla Solutionsissa Openbitin teknologiaa ja ratkaisuja pystytään markkinoimaan tehokkaammin ympäri maailmaa. Irtaudumme yrityksestä tyytyväisinä sijoitukseen, jonka avulla rahastomme sijoittajat saavat hyvän tuoton sijoittamalleen pääomalle”, linjaa Sentica Partnersin toimitusjohtaja Mika Uotila.
”On hienoa nähdä, miten Teollisuussijoituksen sijoituskohteena neljä vuotta ollut yritys kehittyy, kasvaa ja menestyy myös maailmalla”, sanoo johtaja Henri GrundsténTeollisuussijoituksesta.“Omistusjärjestely antaa meille mahdollisuuden laajentaa merkittävästi nykyistä liiketoimintaamme. Tanlan ohjelmistokehitysresurssien ja laadunvarmistuksen avulla voimme nopeammin implementoida asiakkaiden toivomia uusia toimintoja ja mobiilialustoja”, toteaa Openbitin toimitusjohtaja Arto Lehtonen.

Deloitte Technology Fast -selvityksen mukaan Openbit on yksi Suomen nopeimmin kasvavia teknologiayrityksiä viimeisten viiden vuoden aikana. Viime tilikaudella yrityksen liikevaihto oli yli 10 MEUR ja kuluvalla tilikaudella sen odotetaan nousevan noin 26 MEUR:n tasoon. Openbitin palveluksessa on 17 telekommunikaatioalan ammattilaista.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mika Uotila, Sentica Partners Oy
puhelin: 040 553 6110, sähköposti: mika.uotila (at) sentica.fi

Johtaja Henri Grundstén, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puhelin: 050 431 0840, sähköposti: henri.grundstén (at) teollisuussijoitus.fi

Toimitusjohtaja Arto Lehtonen, Openbit Oy
puhelin: 040 821 8225, sähköposti: arto.lehtonen (at) openbit.com
www.openbit.com

Sentica Partners Oy on pääomasijoittaja, joka ammattisijoittajien varainhoitajana keskittyy keskisuuriin ja pieniin yritysjärjestelyihin. Sentica tuottaa sijoittajille taloudellista lisäarvoa yhdistämällä vahvan teollisen ja taloudellisen osaamisen. Yritys tukee aktiivisesti kohdeyritysten kasvua ja kehittymistä tarjoamalla niiden käyttöön asiantuntijaverkostonsa erityisosaamista ja muita resursseja. Sentica hallinnoi noin 160 miljoonan euron pääomia. Yrityksen liiketoiminta on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: buyout-järjestelyt, alueelliset omistusjärjestelyt ja terveysteknologia. Sentican päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Kuopio. Yhtiön palveluksessa on 20 pääomasijoittamisen ammattilaista.
www.sentica.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä on noin 470 miljoonaa euroa.
www.teollisuussijoitus.fi

Tanla Solutions Ltd - Tanla Mobile Asia Pacific Pte Ltd:n (Singapore) holding-yhtiö - on johtava telekommunikaatioalan infrastruktuurin tarjoaja, jonka pääkonttori on Hyderabadissa, Intiassa, ja toimistot Lontoossa, New Yorkissa, Singaporessa, Dublinissa ja Colombossa. Yritys on listattu sekä Intian NSE-pörssissä että Mumbain pörssissä. 31.3.2008 päättyneellä tilikaudella Tanlan liikevaihto oli 119 MUSD.
www.tanlasolutions.comwww.tanlamobile.com

Sentica Partners ostaa YIT:n sijoittaja-, vuokra- ja taloushallintopalvelut

Pääomasijoittaja Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ostaa YIT Kiinteistötekniikka Oy:n sijoittaja-, vuokra- ja taloushallintopalvelut. Kaupan myötä syntyy alan suurin itsenäinen toimija Suomessa. Uusi yhtiö, Corbel Oy, toimii valtakunnallisesti tarjoten kiinteistöomaisuuden hallinnan ja kiinteistöjohtamisen asiantuntijapalveluita kiinteistösijoittajille, käyttäjäomistajille ja kiinteistöjen vuokralaisille. Yrityksen tavoitteena on tarjota kiinteistösijoittajille paras mahdollinen tuotto sijoituksilleen ja turvata kiinteistöjen häiriötön käyttö. Vastuullisena markkinajohtajana uusi yhtiö myös jatkuvasti kehittää toimintaansa jalostamansa kiinteistötiedon avulla. Yhtiön toimitusjohtajaksi on kutsuttu aiemmin YIT:n kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtajana toiminut Harri Oesch.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote Corbel 21.5.2008

FinnSonicin osavalmistus HT Lasertekniikalle

Teollisuuden puhtausratkaisujen toimittaja FinnSonic Oy myy osavalmistus‐ ja hitsausliiketoimintansa HT Lasertekniikka Oy:lle. Innovatiivisilla ratkaisuillaan alan kärkeen tähtäävä FinnSonic tehostaa tuotteidensa valmistusta järjestelyllä, jolla pystytään entisestään lyhentämään projektien toimitusaikoja ja varmistamaan johtoasema tuotteiden laadussa. Tänään solmitun sopimuksen myötä molemmat yhtiöt hyötyvät mm. yhdistetyn tuotantokapasiteetin mukanaan tuomista suuruuden eduista materiaalihankinnoissa. Kauppa koskee 11 FinnSonic Oy:n osavalmistuksen työntekijää, jotka jatkavat HT Lasertekniikan palveluksessa vanhoina työntekijöinä.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote FinnSonic ja HT 9.4.2008

Sentica Partners elektroniikkavalmistaja Darekoniin

Pääomasijoittaja Sentica Partners ostaa 60 prosenttia Oy Darekon Ltd:n osakekannasta. Yhtiön aikaisemmat pääomistajat, Kai ja Henri Orpo, jäävät yritykseen vähemmistöomistajiksi omistamansa Dinos Investment Oy:n kautta. Elektroniikan sopimusvalmistaja Darekonin tuotanto painottuu vaativaan lääketieteen elektroniikkaan ja teollisuuselektroniikkaan. Omistusjärjestelyllä pyritään luomaan edellytykset Darekonin toiminnan kasvattamiseen ja laajentamiseen Suomessa ja lähimarkkinoilla sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyiden avulla. Tavoitteena on luoda Pohjoismaiden johtava lääketieteen laitteiden sopimusvalmistaja.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote Darekon 11.2.2008