RAHASTOT

Historiansa aikana Sentica on kerännyt viisi rahastoa, joihin on sijoitettu yhteensä 500 miljoonaa euroa.

SENTICA BUYOUT V

Sijoitusstrategia: Rahasto tekee enemmistösijoituksia suomalaisiin yrityksiin,
joiden liikevaihto on tyypillisesti 10-100 miljoonaa euroa

192,7 MEUR

Sijoitustoiminnan aloitus: 2017

RA­HAS­TO­JEN RA­HAS­TOT 52.4%
ELÄKE­YHTIÖT 34.5%
JUL­KI­NEN SEK­TORI 7.8%
HAL­LIN­NOINTI­YHTIÖ 4.5%
YKSI­TYI­S­HEN­KI­LÖT 0.8%

SUOMI

Muu Eurooppa
(pl. Pohjoismaat)

SENTICA BUYOUT IV

Rahasto ei sijoita enää uusiin kohdeyrityksiin

129,2 MEUR

Sijoitustoiminnan aloitus: 2014

RA­HAS­TO­JEN RA­HAS­TOT 46.1%
ELÄKE­YHTIÖT 37.2%
JUL­KI­NEN SEK­TORI 11.6%
HAL­LIN­NOINTI­YHTIÖ 3.6%
YKSI­TYI­S­HEN­KI­LÖT 1.6%

SUOMI

Muu Eurooppa
(pl. Pohjoismaat)

SENTICA BUYOUT III

Rahasto ei sijoita enää uusiin kohdeyrityksiin

119,5 MEUR

Sijoitustoiminnan aloitus: 2009

RA­HAS­TO­JEN RA­HAS­TOT 41.8%
ELÄKE­YHTIÖT 37.4%
JUL­KI­NEN SEK­TORI 12.6%
HAL­LIN­NOINTI­YHTIÖ 4.2%
VAKUUTUSYHTIÖT 2.2%
YKSI­TYI­S­HEN­KI­LÖT 1.0%
YRITYKSET 0.8%

SUOMI

Muu Eurooppa
(pl. Pohjoismaat)

SENTICA KASVURAHASTO II

Rahasto ei sijoita enää uusiin kohdeyrityksiin

42,2 MEUR

Sijoitustoiminnan aloitus: 2005

ELÄKE­YHTIÖT 48.6%
JUL­KI­NEN SEK­TORI 23.7%
VAKUUTUSYHTIÖT 16.6%
YRITYKSET 7.1%
HAL­LIN­NOINTI­YHTIÖ 3.6%
YKSI­TYI­S­HEN­KI­LÖT 0.5%

SUOMI

Sentica noudattaa kohdeyritystensä arvonmäärityksessä kansainvälisiä
IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines)
arvonmääritysohjeita sekä sijoittajaraportoinnissa kansainvälisiä IE:n (Invest Europe) ohjeita.