MITÄ ON PÄÄOMA­SIJOITTAMINEN?

Pääomasijoittamisella viitataan yleensä varsin laajaan omanpääomanehtoiseen sijoitustoimintaan, jossa sijoituskohteina ovat yksityiset yhtiöt (ei pörssiyhtiöt). Pääomasijoittamiseen liitetään yleensä myös aktiivinen omistajuus, jossa pääomistaja tekee tiiviisti yhteistyötä yhtiön johdon kanssa. Pääomasijoittamiseen kuuluu vahvasti aktiivinen sijoituskohteiden tukeminen ja kehittäminen, jotta niistä kehittyisi ”parempia yhtiöitä”. Pitkäaikainen strateginen päämäärä on kasvattaa sijoituskohteiden arvoa. Senticassa uskomme arvonluontiin, joka pohjautuu pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan.

VENTURE CAPITAL- JA BUYOUT-SIJOITTAMISEN EROT

Pääomasijoittaminen voidaan jakaa kahteen pääryhmään, venture capital- ja buyout-tomintaan. Venture capital-sijoittaminen yhdistetään hyvin varhaisessa vaiheessa olevien yhtiöiden rahoittamiseen. Näiden yhtiöiden kassavirta on tyypillisesti negatiivinen ja yhtiöt vaativat huomattavia pääomapanostuksia uusien tuotteiden, palveluiden tai liiketoimintamallien kehittämiseen.

Buyout-sijoittamisen lähtökohtana taas on kannattavien ja kassavirtaa tuottavien yhtiöiden jalostaminen, kasvattaminen ja kehittäminen ”paremmiksi yhtiöiksi”. Sentican fokus keskittyy pienemmän pään buyout-toimintaan, jossa liiketoiminnan vahva kasvuhakuisuus on usein suuressa roolissa.

SEURAAVALLE TASOLLE

Vaikka pääomasijoittaja on aina väliaikainen omistaja, ja omistusaika on tyypillisesti 3-6 vuotta, toiminta ei voi pohjautua lyhytnäköisyyteen. Pääomasijoittaja voi menestyä ainoastaan, jos sen toiminta synnyttää kestävää ja pitkäjänteistä arvoa kohdeyhtiöidensä kautta.

Yleisimmät arvonkasvun muodot sijoituskohdeyhtiöissä ovat liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu. Uskomme, että pääomasijoittaja on monessa tilanteessa oiva omistaja, joka pystyy tukemaan yhtiöitä seuraavan tason saavuttamisessa.

Sijoituksemme