Uutiset

Pihlajalinnan pääomasijoittaja vaihtuu – Sentica Partnersin rahasto mukaan omistajaksi

Terveydenhuollon palveluita tuottavassa Pihlajalinna Oy:ssä toteutetaan rakenne‐ ja rahoitusjärjestely, jossa Terveysrahasto luopuu osakeomistuksestaan ja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto tulee yhtiön merkittäväksi omistajaksi. Sentican tavoitteena on yhdessä Pihlajalinnan henkilöstön kanssa muodostaa vahva kotimainen terveydenhuoltoalan toimija, jolla on riittävät taloudelliset resurssit tarjota suuria ulkoistushankkeita ja kasvaa yritysostoin.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote Pihlajalinna 16.12.2009

Sentica Partnersin buyout‐rahasto keräsi 113 miljoonaa euroa

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin uusi buyout‐rahasto keräsi neljänteen sulkemiseensa mennessä kaikkiaan 113 miljoonaa euroa –ylittäen 100 miljoonan euron tavoitekokonsa. Sentica Buyout III ‐rahastossa on nyt mukana kaikkiaan noin 15 eturivin institutionaalista sijoittajaa. Noin kolmasosa rahaston sijoitussitoumuksista on saatu eurooppalaisilta rahastojen rahastoilta.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote Sentica Buyout III 19.8.2009

Sentica Partners yhdistää IT‐palveluntarjoajat Descomin ja Integwaren

Pääomasijoittaja Sentica Partners yhdistää kaksi IT‐palveluntarjoajaa, Descom Oy:n ja Integware Oy:n. Yritysjärjestelyn myötä Sentican hallinnoima buyout‐rahasto omistaa 70% uudesta yhtiöstä, joka jatkaa toimintaa Descomin nimellä. Loput 30% osakkeista on yrityksen kymmenen avainhenkilön omistuksessa. Uusi Descom tähtää voimakkaaseen kasvuun IBM‐ohjelmistoteknologiaan perustuvalla palvelutarjonnallaan – tavoitteena on markkinajohtajuus sähköisen kaupan ratkaisuissa.

Liitetiedosto: Lehdistötiedote Descom 11.8.2009