VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

Olemme sitoutuneet huomioimaan ESG-asiat (ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasiat) keskeisenä osana liiketoimintamalliamme. Tavoitteena on pienentää riskejä ja edesauttaa kohdeyhtiöitä tarttumaan mahdollisuuksiin, joiden myötä yrityksen kasvu, arvonluonti, kilpailukyky ja kannattavuus ovat kestävällä pohjalla. Pyrimme olemaan pitkäaikainen vastuullinen omistaja ja kumppani kaikille sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme.

Sentica on Pääomasijoittajat ry:n varsinainen jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä ja suosituksia. Sentica on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja.

Liitetiedosto: Sentican vastuullisen sijoittamisen politiikka

Portfolio

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Whistleblowing-menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava ilmoituksen tekemiseen. Otamme Sentica Partners Oy:ssa väärinkäytösepäilyt vakavasti ja tarjoamme luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.

Mistä asioista voin ilmoittaa kanavan kautta

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia saattavat olla esimerkiksi toimihenkilön petollinen, epärehellinen tai laiton toiminta tai käytös tai muu säännösten tai määräysten vastainen toiminta.

Ilmoituskanava koskee ainoastaan Sentica Partners Oy:tä. Ilmoituskanava ei koske Sentica Partners Oy:n hallinnoimien rahastojen kohdeyhtiöiden toimintaa. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.

Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä. Tee ilmoitus tästä.

llmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Whistleblowing-kanavamme on anonyymi ja se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.

Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt. He käynnistävät tarvittavat selvitykset ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Käsittelemme vain suomen ja englannin kielellä tehtyjä ilmoituksia.

Jos ilmoittaja haluaa seurata käsittelyn edistymistä, tulee hänen ilmoituksen tekemisen jälkeen tallentaa verkkosivulla näkyvä linkki kohdasta Ilmoituksen seuranta → Kopioi
leikepöydälle. Ainoastaan tuosta osoitteesta ilmoittaja itse pääsee seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä – onko ilmoitus vastaanotettu ja onko siihen vastattu.

Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa. Ilmoituksen kohteena olleella henkilöllä ei ole tarkastusoikeutta tietoihin.