VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

Olemme sitoutuneet huomioimaan ESG-asiat (ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasiat) keskeisenä osana liiketoimintamalliamme. Tavoitteena on pienentää riskejä ja edesauttaa kohdeyhtiöitä tarttumaan mahdollisuuksiin, joiden myötä yrityksen kasvu, arvonluonti, kilpailukyky ja kannattavuus ovat kestävällä pohjalla. Pyrimme olemaan pitkäaikainen vastuullinen omistaja ja kumppani kaikille sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme.

Sentica on Pääomasijoittajat ry:n varsinainen jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä ja suosituksia. Sentica on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja.

Liitetiedosto: Sentican vastuullisen sijoittamisen politiikka

Portfolio