VERKANAPPULAT

Pienten lasten vanhemmat ovat yhä useammin aktiivisesti mukana työelämässä, ja on tarkoituksenmukaista, että lasten päivähoidosta huolehtivat päiväkodissa työskentelevät varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Nykyisin jo noin kaksi kolmasosaa 1-6-vuotiaista suomalaisista lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen kunnallisessa tai yksityisessä päiväkodissa.

Kunnallisten päiväkotien rinnalla toimivat yksityiset päiväkodit ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Useat kunnat ovat ottaneet käyttöön palvelusetelin, joka helpottaa yksityisten palveluntarjoajien toimimista kunnan alueella. Samalla palvelusetelien yleistynyt käyttöönotto on lisännyt perheiden valinnanvapautta, kun lasten vanhemmat pääsevät itse valitsemaan, missä päiväkodissa perheen lapsia hoidetaan.

Verkanappulat on tarjonnut monipuolista varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsille jo vuosituhannen vaihteesta alkaen. Yhtiön päiväkotien toiminnoissa on panostettu laatuun mm. luomu- ja lähiruokaa tarjoavien omien keittiöiden sekä päiväkodeissa säännöllisesti vierailevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien muodossa. Sentican tukemana uusia Verkanappulat-päiväkoteja tullaan avaamaan myös jatkossa.


Toimiala: Lasten varhaiskasvatus
Liikevaihto: 22 MEUR (2022)
Toimitusjohtaja: Sirkku Suominen
Web: www.verkanappulat.fi
Sijoitushetki: 12/2018
Rahasto: Sentica Buyout V
Deal team: Mika Uotila (kohdevastaava) ja Kai Vesikallio