URSVIKEN GROUP

Teolliset yritykset tarvitsevat ensiluokkaisia työstökoneita pystyäkseen tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluita omille asiakkailleen.

Ursvikenilla on pitkä historia johtavana suurten särmäreiden valmistajana. Yritys on toimittanut tehokkuudesta ja laadusta tunnettuja särmäreitä maailmanlaajuisesti. Pivatic on osa Ursviken Groupia ja valmistaa ohutlevymuokkausratkaisuja. Yrityksen ratkaisut yhdistävät tehokkuuden ja joustavuuden tuotannossa.

Sinä aikana kun Sentica on ollut mukana kehittämässä yritystä, Ursviken Group on vahvistanut myynti- ja huoltoverkostoaan sekä säilyttänyt asemansa laatujohtajana valituissa tuotesegmenteissä.


Toimiala: Levynmuokkausratkaisut
Liikevaihto: 31 MEUR (2022)
Toimitusjohtaja: Jan Tapanainen (Pivatic) ja Nicklas Jakobsson (Ursviken)
Web: www.ursviken.com www.pivatic.com
Sijoitushetki: 12/2005
Rahasto: Sentica Kasvurahasto II
Deal team: Johan Wentzel