ARJESSA

Nykypäivän sosiaalipalvelut vaativat laajoja resursseja ja rautaista sosiaalialan ammattitaitoa.

Arjessa-yhtiöiden palveluilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämää arjessa. Yhden ihmisen auttaminen tänään vie meidät kaikki parempaan tulevaisuuteen huomenna.

Arjessa-yhtiöt on kasvava valtakunnallinen toimija, jonka 13 yhtiötä tarjoavat perheiden ja yksilöiden lastensuojelu-, hyvinvointi- ja maahanmuuttajapalveluja lähellä asiakasta. Palveluja tuotetaan noin 800 sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisen voimin. Tiiviissä yhteistyössä toimivien Arjessa-yhtiöiden toiminnan perusta on vaikuttavassa vastuullisuudessa.

Arjessa-yhtiöt kasvoi Sentican mukanaoloaikana maanlaajuiseksi toimijaksi ja laajensi palveluvalikoimaa erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä avopalveluihin myös aikuisväestölle. Arjessa Yhtiöiden 49 palveluyksikköä sijaitsevat Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen alueilla. Äärimmäinen palvelualttius ja arjen ammattitaito mahdollistavat yksilöllisen palvelun tuottamisen, laadukkaasti ja luotettavasti. Arjessa myytiin toukokuussa 2016 ruotsalaiselle hoivapalveluyritys Humana AB:lle.


Toimiala: Sosiaalipalvelut
Liikevaihto irtautumishetkellä: (2015): 32 MEUR
Toimitusjohtaja irtautumishetkellä: Pasi Kohtala
Web: www.arjessa.com
Sijoitushetki: 11/2010
Irtaantumishetki: 5/2016
Rahasto: Sentica Buyout III
Omistus irtautumishetkellä: 78,1%
Deal team: Marjatta Rytömaa (kohdevastaava), Liisa Harjula, Timo Sarkki ja Mika Uotila