SOLTEQ

Sähköinen kaupankäynti muuttaa ja haastaa perinteisiä tapoja käydä kauppaa mahdollistamalla uusia jakelukanavia sekä liiketoimintamalleja.

Suomen johtava sähköisen kaupankäynnin ratkaisujen tarjoaja, kohdeyhtiömme Descom, yhdistyi heinäkuussa 2015 Solteqin kanssa. Uusi kokonaisuus on voimakkaasti kasvava monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin näkemyksellinen asiantuntija ja palvelukumppani.

Sentican mukanaoloaikana Descomin orgaanista kehitystä ja kasvua tuettiin kolmella yritysostolla. Solteq jatkaa vahvaa kasvua ja luo asiakkailleen uutta liiketoimintaa ja erilaisia tapoja palvella asiakkaita hankinnan, myymäläverkoston ja verkkoliiketoiminnan alueella. Sentica irtautui Solteq-sijoituksestaan toukokuussa 2021 myymällä osakkeet institutionaalisille sijoittajille.


Toimiala: IT-palvelut
Liikevaihto: (2019): 58 MEUR
Toimitusjohtaja: Olli Väätäinen
Web: www.solteq.com
Sijoitushetki: 7/2009
Irtaantumishetki: 5/2021
Rahasto: Sentica Buyout III
Omistus irtaantumishetkellä: 24,8%
Deal team: Mika Uotila