ROPO CAPITAL

Menestyminen nykypäivän kilpailluilla ja globaaleilla markkinoilla edellyttää yrityksiltä vahvuuksiensa tuntemista, niiden hyödyntämistä sekä panostamista eniten arvoa kasvattavaan toimintaan. Ydinliiketoiminnan ulkopuoliset hallinnolliset toiminnat kannattaakin tästä syystä usein ulkoistaa. Laskun elinkaaren hallinta on toiminto, jonka erikoistunut palveluntarjoaja voi järjestää kustannustehokkaalla ja ammattitaitoisella tavalla. Ydinliiketoimintaan keskittymisen ja kustannusten pienentymisen lisäksi merkittävänä etuna on myyntisaamisten kierron tehostuminen.  Lopputuloksena on manuaalisten työvaiheiden ja virheiden minimointi, kassavirran nopeutuminen sekä asiakaskokemuksen parantuminen.

Ropo Capital tarjoaa asiakkailleen laskun elinkaaren kattavaa palvelua, johon kuuluu laskujen lähetys eri kanavia pitkin, reskontran hoito, saatavien hallinta ja rahoitus. Yhtiön arvolupaus perustuu oman Ropo24- ohjelmistoalustan tuomaan automaatioon ja tehokkuuteen, ensiluokkaiseen asiakaspalveluun ja ketteriin käyttöönottoprojekteihin. Yhtiön ainutlaatuista palvelukonseptia täydentävät tinkimätön ammattitaito sekä kotimaiset vastuulliset arvot. Nämä luovat yhdessä ylivertaisen yhdistelmän, joka sopii kaiken kokoisille yrityksille.

Omistajapohjan laajentaminen vahvisti Ropo Capitalin kasvumahdollisuuksia entisestään. Sentica jakoi avaintiimin näkemyksen yhtiön tulevaisuudesta, jonka lähtökohtana ovat ihmislähtöiset ja erottuvat palvelut, osaava henkilöstö sekä prosessien tehokas digitalisointi. Sentica tuki Ropoa yhtiön ydinliiketoiminnan kehittämisessä, tiedonvälityspalveluja tarjoavan Enfo Zenderin yritysostossa ja oli mukana viemässä Ropon uniikkia ja teknologialähtöistä palvelukonseptia seuraavalle tasolle. Ropo Capital myytiin huhtikuussa 2019 pohjoismaalaiselle pääomasijoittaja Adelis Equity Partnersille.


Toimiala: Laskun elinkaaripalvelut
Liikevaihto irtaantumishetkellä: (2018): 46 MEUR
Toimitusjohtaja irtaantumishetkellä: Artti Aurasmaa
Web: www.ropocapital.fi
Sijoitushetki: 3/2016
Irtaantumishetki: 4/2019
Rahasto: Sentica Buyout IV
Omistus irtaantumishetkellä: 51,0%
Deal team: Pentti Tuunala (kohdevastaava), Johan Wentzel ja Reeti Saarinen