PURKUPIHA GROUP

Pura ja kierrätä.

Kasvanut ympäristötietoisuus ja vanhojen rakennusten sisältämät haitta-aineet korostavat laadukkaan purkamisen merkitystä. Nykyisin asbestin ja muiden haitta-aineiden poistaminen sekä purettujen rakennusmateriaalien uusiokäyttö ja kierrätys ovat olennainen osa lähes jokaista purkuprojektia.

Purkupiha Group tarjoaa luotettavana toimijana purkupalveluita kaikilla purkamisen osa-alueilla. Konsernin liiketoiminta koostuu massiivi- ja haitta-ainepurkamisesta sekä kierrättämisestä. Nämä kolme yhteistoiminnallista liiketoiminta-aluetta mahdollistavat kokonaisvaltaisen purkupalvelun toteuttamisen asiakkaille.

Sentica tukee konsernia vahvassa kasvussa, jotta täyden palvelun purkamista pystytään tarjoamaan jatkossa yhä laajemmalle asiakaskunnalle.


Toimiala: Purkaminen ja kierrätys
Liikevaihto: 41 MEUR (2023)
Toimitusjohtaja: Magnus Eriksson
Web: www.purkupiha.fi
Sijoitushetki: 12/2017
Rahasto: Sentica Buyout V
Deal team: Timo Sarkki (kohdevastaava), Pentti Tuunala ja Kai Vesikallio