Sentica Partners yhdistää MediaPexin ja Suomen Telecenterin samaan konserniin

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin johtamassa yritysjärjestelyssä Suomen Telecenter Oy liitetään maaliskuussa 2010 ostetun MediaPex Oy:n kanssa samaan konserniin. Yhdessä yritykset muodostavat Suomen ylivoimaisesti suurimman itsenäisen telemarkkinointialan toimijan, joka tähtää entistä parempaan ja laajempaan palveluun. Sentica Partnersin hallinnoima rahasto säilyy konsernin emoyhtiön enemmistöosakkaana.

Attachments: Lehdistötiedote Suomen Telecenter 21.6.2011