TIETOSUOJALAUSEKE

Tässä tietosuojalausekkeessa (”Lauseke”) kerrotaan, kuinka me Sentica Partners Oy:ssä (”Sentica” tai ”me”) käytämme sinulta keräämiämme henkilötietoja, kun käytät verkkosivustoamme ja miten käsittelemme tietoja verkkopalveluissamme. Tämä Lauseke koskee myös liikekumppaneidemme, asiakkaidemme tai mahdollisten tulevien asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyä.

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?
Sentican asiakas- ja päättäjien rekistereitä ylläpidetään asiakassuhteen hallintaa, viestinnän kohdentamista sekä palveluidemme kehittämistä varten.

Rekisteriin keräämämme tiedot sisältävät seuraavat tiedot: yrityksen nimi ja osoite, yhteyshenkilöiden nimet, tittelit ja mahdolliset toimenkuvat sekä heidän sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Tiedot kerätään ensisijaisesti henkilöiltä ja yrityksiltä itseltään asiakassuhteen aikana, mutta myös muista lähteistä.

Voimme myös kerätä tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta ja palveluntarjoajilta tai julkisista rekistereistä. Mahdollisien asiakkaiden tai liikekumppanien osalta voimme myös kerätä kyseisen henkilön julkistamia henkilötietoja kolmansien osapuolten palveluista (esim. LinkedIn).

Käsittelemme yllä kuvattuja henkilötietoja asianmukaisesti vain lain sallimien käyttötarkoitusten mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään oikeutettujen etumme puitteissa esimerkiksi liittyen asiakassuhteeseen, joka meillä on henkilöön tai yritykseen, tai käyttäjän suostumuksen perusteella.

Miten käytämme henkilötietoja?
Emme luovuta, siirrä tai myy henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Voimme kuitenkin ajoittain luovuttaa tai siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille palveluidemme tarjoamisen ja muiden velvoitteidemme suorittamisen yhteydessä. Tämä voi sisältää tietojen luovuttamista palveluidemme yhteydessä käyttämillemme palveluntarjoajille, muille kanssamme samaan konserniin kuuluville tahoille sekä perustamillemme rahastoille.Voimme myös sovellettavien lakien mukaisesti luovuttaa henkilötietoja joissain tapauksissa toimivaltaisille valvontaviranomaisille esim. tarkastusten yhteydessä. Voimme myös luovuttaa tai siirtää henkilötietoja yrityskaupan tai sulautumisen yhteydessä ostajalle tai mahdolliselle ostajalle tai heidän neuvonantajilleen.Emme luovuta, siirrä tai salli pääsyä henkilötietoihin EU:n tai ETA:n ulkopuolisista maista, jos komissio ei ole päättänyt, että kyseinen kolmas maa varmistaa riittävän tietosuojan tason.Kaikki henkilötietojen luovutukset ja siirrot tehdään ainoastaan rajoitetusti ja käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja oikeudellisia toimia tietoturvan varmistamiseksi.

Miten tallennamme tiedot?
Säilytämme keräämiämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tässä kuvattujen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Kun tietoja ei enää tarvita, poistamme ne, elleivät sovellettavat lait vaadi meitä säilyttämään niitä.

Mitkä ovat tietosuojaoikeutesi?
Sinulla on sovellettavien lakien mukaisesti monia erilaisia ​​oikeuksia käsiteltyihin henkilötietoihisi liittyen, ja Sentica on sitoutunut toteuttamaan nämä oikeudet. Sinulla on tiettyjen rajoitusten ja vaatimusten mukaisesti seuraavat oikeudet:
Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, että henkilötietojasi käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja pyytää pääsyä käsiteltyihin henkilötietoihisi sekä saada lisätietoja käsittelystä. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi;
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus vaatia, että täydennämme, korjaamme tai päivitämme henkilötietosi, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita;
Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme henkilötietosi, jos esim. henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai jos olet peruuttanut suostumuksesi, johon käsittelymme on perustunut;
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tietyin edellytyksin;
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, jos emme voi osoittaa painavampia syitä jatkaaksemme käsittelyä; ja
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella tai kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöön panemiseksi, sinulla on oikeus saada koneellisesti luettava kopio käsitellyistä henkilötiedoistasi ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä Senticaan alla annettujen yhteystietojen kautta.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat avatun verkkosivuston luomia pieniä tekstitiedostoja. Ne tallennetaan vierailijan tietokoneelle, jotta käyttäjät voivat saada parhaan hyödyn sivuston erilaisista toiminnoista. Istuntokohtainen eväste tallennetaan tietokoneen muistiin väliaikaisesti vierailijan selattaessa verkkosivustoa. Tällainen eväste poistetaan, kun käyttäjä sulkee selaimensa tai istunnon päättyessä. Pysyvä eväste säilyy vierailijan tietokoneella, kunnes se poistetaan.

Kuinka käytämme evästeitä?
Sentica.fi-sivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemusta, optimoidakseen asiakasviestintää ja kerätäkseen tietoa sivuston käytöstä.

Millaisia ​​evästeitä käytämme?
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -ohjelmistoa, joka käyttää evästeitä. Evästeet keräävät koottua tietoa esimerkiksi verkkosivuston käyttäjien toiminnasta, mukaan lukien avattujen sivujen määrästä, vierailijan pääsystä verkkosivustolle ja käyntien määrästä.

Kuinka hallinnoit evästeitäsi
Voit hylätä tai poistaa verkkosivustomme tai kolmannen osapuolen verkkosivuston evästeet muuttamalla selaimesi asetuksia. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, joten jos haluat hylätä evästeet, sinun on mahdollisesti ryhdyttävä toimiin niiden poistamiseksi tai hylkäämiseksi. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit silti käyttää verkkosivustoamme, mutta evästeiden hylkääminen voi heikentää verkkosivuston toiminnallisuutta merkittävästi.

Muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöt
Sentica.fi-sivusto sisältää linkkejä muille sivustoille. Tietosuojakäytäntömme koskee vain verkkosivustoamme, joten jos siirryt linkittämällemme toiselle verkkosivustolle, sinun tulee lukea sen tietosuojakäytäntö.

Muutokset tietosuojakäytäntöömme
Sentica tarkastelee tietosuojakäytäntönsä säännöllisesti ja päivittää sitä tälle verkkosivulle. Tämä tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 5.5.2023.

Kuinka ottaa meihin yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme, hallussamme olevista tiedoistasi tai jos haluat käyttää jotakin tietosuojaoikeuttasi, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä meihin.Sähköpostitse: sentica@sentica.fiSoittamalla: +358 207 529610Tai postitse: Sentica Partners Oy, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

Kuinka ottaa yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin
Jos haluat tehdä valituksen tai jos sinusta tuntuu, että emme ole käsitelleet pyyntöjäsi tyydyttävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä toimivaltaiseen tietosuojaviranomaiseen sovellettavien lakien mukaisesti. Esimerkiksi Suomessa tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu (yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi).