Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro ja Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu yhteistyöhön

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro ja Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu ovat perustaneet yhteisen emoyrityksen (Arjessa Oy) ja aloittaneet tiiviin yhteistyön. Samassa yhteydessä Arjessa Oy:n omistajaksi on tullut yrittäjien lisäksi Sentica Partnersin hallinnoima rahasto. Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puron ja Lastensuojeluyksikkö Pihakoivun toiminta jatkuu entisellään. Omistusjärjestelyjen myötä molemmat yhtiöt saavat lisäresursseja uusien yksikköjen rakentamiseen ja avaamiseen.

Attachments: Lehdistötiedote Arjessa 30.11.2010