SISCO

Tämän päivän asumisen keskeisiä trendejä ovat asuminen omakotimaisessa ympäristössä, ekologinen asuminen, yhteys luontoon, kompakti asuminen kohtuukokoisissa asunnoissa ja hyvä saavutettavuus työpaikkakeskittymistä. Moniin näihin trendeihin voidaan vastata puumoduuli- ja puuelementtirakentamisella, minkä hyötyihin lukeutuvat muun muassa rakentamisen nopeus, laadukkuus ja kohtuuhintaisuus. Kun huomioon otetaan itse rakennusmateriaali eli puu, joka on yksi harvoja ekologisia rakennusmateriaaleja, voidaan konseptin eduiksi lukea lisäksi parempi sisäilman laatu, kierrätettävyys ja vähäinen elinkaaren mittainen energiakäyttö. Modulaarinen rakentaminen ja puun käyttäminen rakennusmateriaalina onkin vahvassa kasvussa maailmanlaajuisesti.

Sisco Oyj on massiivipuurakenteisiin sekä moduuli- ja elementtiratkaisuihin erikoistunut rakennuttaja, joka keskittyy kohtuuhintaisten ja ekologisten massiivipuurakenteisten asuntojen tuotantoon kasvukeskuksissa. Siscon lähestyminen rakentamiseen vastaa moneen haasteeseen, joita esimerkiksi jatkuva kaupungistuminen luo. Siscon tarjoamat laadukkaat, ekologiset ja innovatiiviset ratkaisut vastaavat hyvin markkinakysyntään ja sen tarpeisiin tänään ja pidemmällä aikavälillä.

Sentican mukaantulon myötä Siscolla on entistä paremmat resurssit valitun kasvustrategian toteuttamiseen. Sentica tukee Siscoa yhtiön nykyisen ydinliiketoiminnan laajentamisessa ja konseptin kehittämisessä edelleen.


Toimiala: Asuinrakentaminen
Liikevaihto: (2017): 53 MEUR
Toimitusjohtaja: Tero Salo
Web: www.sisco.fi
Sijoitushetki: 11/2016
Rahasto: Sentica Buyout IV
Deal team: Johan Wentzel (kohdevastaava), Eero Leskinen ja Reeti Saarinen